Suomeen tuodaan viinejä ympäri maailmaa, joten yksittäisille kuluttajille on kohtuullisen kattava määrä vaihtoehtoja. Suurimmat viinintuottajamaat, joista viinejä saadaan Suomen vähittäismyyntiin, ovat Espanja ja Ranska. Viinien tuominen ei kuitenkaan ole laisinkaan yksinkertainen prosessi, sillä Suomessa yksittäistä alkoholin myyntiä suorittaa tällä hetkellä monopoliasemassa oleva Alko. Erillistä tilamyyntiä lukuun ottamatta Suomessa tällä hetkellä vain Alkolla on oikeudet alkoholin ja viinien vähittäismyyntiin kuluttajille. Alko noudattaa Suomessa voimassa olevaa alkoholilakia.

Viinin hinta Suomessa

Suomeen tuotavien viinien myyntihinta on merkittävästi kalliimpi kuin muiden Euroopan maiden viinien keskimääräinen hinta. Maassamme myytävien viinien hintoihin vaikuttaa pakkauskulujen sekä logistiikkakulujen ja maahantuonnin kulujen lisäksi arvonlisävero, joka saattaa olla suurin alkoholin ja viinin hintaa nostava yksittäistekijä. Tällä hetkellä alkoholin arvonlisävero on 24 prosenttia ja se on noussut aiempina vuosina moneen eri kertaan.

Arvonlisävero määrittää viinin hinnan

Vähittäismyyjä lisää arvonlisäveron määrän varsinaiseen myyntihintaan muiden kulujen lisäksi, jolloin viineistä tulee monen mielestä kohtuuttoman kalliita elintarvikkeita. Viinin ja alkoholin korkea arvonlisäverotus on aiheuttanut maassamme sen, että yllättävän suuri osa kulutettavasta alkoholin määrästä tuodaan edullisemman verotuksen maista, kuten Virosta. Silloin alkoholi ei ole enää Suomessa verotettavaa. Suomalaisten keskimääristä alkoholin kulutusta on myös vaikea laskea tämän suuren ulkomailta tuotavan alkoholimäärän vuoksi. Korkean arvonlisäverotuksen alentamiseksi on tehty viime vuosina hankkeita, joka auttaisi saaman kulutetun alkoholin määrän Suomessa verotettavaksi. Viimeisin ehdotus on ollut laskea arvonlisäveroa 24 prosentista 14 prosenttiin; nähtäväksi jää saadaanko lakiehdotus eteenpäin lähivuosina.

Hintaan vaikuttavat logistiikkakulut

Maahan tuotavien viinien osalta toinen merkittävä tuotteen hintaa nostava tekijä on logistiikka. Se myös työllistää suuren osan alalla työskenteleviä ihmisiä ja yksittäisen maahantuojan työkuvasta noin puolet kuluu logististen ongelmien hoitoon ja järjestämiseen.

Suomessa ei ole juurikaan suuria viinituottajia, sillä varsinainen viini valmistetaan rypäleistä, joka kasvaa paremmin lämpimämmissä olosuhteissa kuin Suomessa. Suuri osa viiniä tuottavista maista ja sitä eteenpäin muihin maihin tuottavista valtioista on Etelä-Euroopan alueella tai muilla mantereilla, joten kuljetuskustannukset pohjoiseen Suomeen saakka tulevat yllättävänkin korkeiksi. Lisäksi viinin kuljettaminen työllistää logistiikassa työskenteleviä, sillä valtaosa viineistä maahantuodaan maanteiden kautta.